søndag 13. november 2022

JEREMIA - den gråtende profeten

Allerede før Jeremia ble født hadde Gud 
utvalgt ham til å være profet for nasjonen
Juda (Jeremia 1:4–50). 

Han meddelte Herrens budskap under kongene: 
  • Josias (2. Krønikerbok 36:1), 
  • Jojakim (2 Krønikerbok 36:5) og 
  • Sidkias (2. Kongebok 24:18–19).
Jeremia sørget over ondskapen til sitt folk og den forestående dommen som var en konsekvens av nasjonens synder. Jeremias advarsler ble for det meste ikke tatt hensyn til, og han reagerte på Judas opprør med sørgetårer (Jeremia 13:17). 

Jeremia blir ofte kalt «den gråtende profeten» på grunn av det ofte dystre budskapet hans og sorgen han uttrykte for sitt folk. Dette er også bakgrunnen for ordet "Jeremiade" som er det samme som klagesang. Jeremia blir ofte regnet som opphavsperson til Klagesangene.